Dělíme do několika odvětví:

I. Komplexní detektivní služby:

 1. pátrání, prověřování, shromažďování důkazů, podkladů a informací konzultační a poradenská činnost v oblasti detektivních služeb
 2. pátrání a spolupátrání po osobách, automobilech a dalších věcech
 3. získávání informací v právních a ekonomických oblastech
 4. získávání informací o konkurenci a obchodních partnerech v ČR i v zahraničí
 5. zjišťování zaměstnanecké loajality
 6. prověření podezření z úplatkářství
 7. prověřování současných i budoucích zaměstnanců a zjištění minulosti a pravosti podaných informací.
 8. pravidelné prověřování stávajících zaměstnanců co do jejich mimoslužebních styků, majetkových poměrů a pod.
 9. služby hotelových detektivů
 10. ověřování nových obchodních partnerů co do obchodní spolehlivosti, platebních schopností, image jejich managementu apod.

II. Zvláštní detektivní služby:

 1. doručení zásilek osobám vyhýbajícím se doručení
 2. odebírání věcí neplaceného leasingu
 3. vystěhovaní neplatících nájemníků
 4. vymáhání pohledávek
 5. poradenská činnost při řešení pohledávek
 6. osobní ochrana osob a VIP prostor – komplexní servis
 7. transporty hotovostí a cenin, úschova v trezoru
 8. doprovod při přepravě hotovostí a cenin
 9. bezpečné uložení jakýchkoli materiálů včetně hotovosti na libovolnou dobu
 10. kurýrní služby
 11. výjezdová a zásahová skupina
 12. posouzení bezpečnostní problematiky – zpracování bezpečnostní studie
 13. technické posouzení zabezpečovacích zařízení

III. Detektivní služby s využitím speciální techniky a montáží ochranných systémů – vyhledání a ochrana odposlechu:

 1. prostorová analýza elektromagnetického pole v kancelářích
 2. za účelem odhalení případného nežádoucího odposlechu, zjištění vysoko a nízkofrekvenčního odposlechu telefonů, proměření prostupnosti stavební konstrukce pro elektromagnetické pole skrytých odposlechů
 3. zajištěni a instalace ochrany před únikem informací
 4. prověření a stanovení nebezpečných míst proti napadení odposlechem
 5. dále nabízíme i zabezpečení proti nežádoucímu odposlechu
 6. různých aktivů, porad a symposií, jakož i ubytovacích prostor jednotlivých VIP
 7. prověrky počítačových sítí, ochrana před nepovolenými vstupy do sítí či jednotlivých počítačů
 8. ochrana informací a dat, ochrana proti průmyslové špionáži
 9. vypracování studie a bezpečnostního projektu a stanovení bezpečnostních rizik
 10. různá elektronická audio – video zařízení sloužící k ochraně
 11. vnitřních prostor kanceláří a různých objektů
 12. elektronická zařízení pro ochranu kamionů, automobilů
 13. elektronická zařízení pro ochranu odlehlých budov a dalších objektů kdekoliv na území ČR spolu s automatickou obranou objektu
 14. montáž a trvalý servis propouštěcích zařízení – turnikety
 15. bezpečnostní rámy
 16. montáž a trvalý servis kamerových systémů
 17. sledování a kontrasledování osob s  pořízením dokumentace

ODHALOVÁNÍ ODPOSLECHU , PROVĚRKY PROTI ODPOSLECHU:

Prověřování veškerých prostor, bytů, kanceláří a vozidel proti odposlechu. Prověrka proti odposlechu obsahuje fyzickou kontrolu prověřovaného prostoru, zda někde není ukryto speciální miniaturní zařízení používané k přenosu zvuku, nebo obrazu z prověřovaného místa, dále je provedeno potřebené měření speciálními přístroji, které zachytí signály, které vysílají štěnice, videoštěnice, GSM pagery, či jiná speciální technika, která přenáší informace radiovou cestu. Je dále provedena kontrola síťových rozvodů a metalických vedení. Prověrky mají různé stupně podle provedených úkonů a tomu odpovídá i jejich cena, od základní prověrky, až po měření nelineárních přechodů. Jen pro zajímavost je dobré vědět, že podle statistických přehledů, je přibližně na každých 500 m2 prověřované plochy nalezen jeden odposlechový prostředek … Cena prověrek na dotaz.
Právo a odposlech
Dle právních rozborů které provedli renomovaní právníci, není instalace ani pořízení záznamu ve své podstatě trestným činem. Trestným činem je zneužití získaných záznamů k páchání trestné činnosti (např. vydírání). Pokud provede instalaci třetí osoba je téměř nemožné odhalit ale především potrestat pachatele. Z těchto závěrů jednoznačně vyplývá že každý občan a firma si musí bránit svůj majetek a informace sama

 • SYSTÉM DETEKCE MOBILNÍ KOMUNIKACE DMC / DMCC
 • OCHRANA PROTI ODPOSLECHU MRA 3, PAMĚŤOVÝ RADIOVÝ ANALYZÁTOR
 • OCHRANA PROTI ODPOSLECHU RFD 2, DETEKTOR VYSOKOFREKVENČNÍHO POLE
 • OCHRANA PROTI ODPOSLECHU RVD, KAPESNÍ DETEKTOR VYSOKOFREKVENČNÍHO POLE S VIBRÁTOREM
 • OCHRANA PROTI ODPOSLECHU SNG, INTELIGENTNÍ ŠUMOVÝ GENERÁTOR
 • Dle konkrétních požadavků klienta je možno dodat i další speciální techniku.