Pokud chce klient znát dobře proces řízení informací a umět získané informace dále efektivněji využívat, je třeba udělat informační audit dané společnosti. Informační audit je mezioborová informační disciplína, především z oblasti informační vědy, informačního a znalostního managementu.
Pro zpracování, třídění a pořádání informací je pro firmu ovšem důležitý především Informační audit systému:

Co je informační audit systému:

  1. Analýza informačního systému, jejímž cílem je posoudit, zda je systém ve shodě se stanovenými požadavky (uživatelskými, legislativními, kvalitativními, bezpečnostními, normalizačními apod.). Audit provádí nezávislá autorizovaná osoba nebo instituce, která nemá přímou odpovědnost za funkce prověřovaného systému.
  2. Záznam událostí a činností vykonaných uživatelem nebo jeho jménem, důležitých z hlediska bezpečnosti informačního systému (tzv. bezpečnostní audit). Spolu s identifikací a autentizací slouží k určení zodpovědnosti při vyšetřování bezpečnostních incidentů.