Zabezpečení datové infrastruktury proti útokům zvenčí i zevnitř je nedílnou součástí moderních datových sítí. Většina stávajících i potenciálních zákazníků si plně uvědomuje nutnost ochrany svých informačních aktiv, a proto požaduje řešení bezpečnosti na úrovni, která odpovídá jak jejich nárokům na bezpečnost, tak jejich finančním možnostem.

Pro zajištění ochrany privátních dat a integrity zasílaných zpráv lze použít různé bezpečnostní technologie, z nichž každá je vhodná pro určitý způsob komunikace.

Mezi běžné bezpečnostní technologie patří:

  1. Digitální podpisy
  2. Standard SSL
  3. Autentizační kalkulátory
  4. Grid karty, tabulky kódů a hesla